„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Akt o procjeni rizika

U cilju zadovoljenja zakonskih obaveza poslodavac je dužan osigurati
obučavanje djelatnika u skladu sa važećim propisima

Akt o procjeni rizika

Zaštitom na radu osiguravaju se uvjeti rada, bez opasnosti za život i zdravlje koje je prema Zakonu o zaštiti na radu (Službene novine FBiH 79/20), dužan osigurati poslodavac.
Vodeći se ovim zakonom donesena su pravila o procjeni rizika tj. načini i postupci procjene rizika.

Riječ je o postupku kojim se utvrđuje razina opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.
Poslodavac vrši procjenu rizika za svako radno mjesto i mjesto rada u radnoj okolini.

Izrada akta o procjeni rizika obuhvaća:

  • Analizu organizacije rada
  • Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
  • Procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
  • Utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika

Usluge

– Procjena rizika na mjestima rada i radne okoline
– Interni akt o zaštiti na radu
– Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme osobne zaštite
– Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, kemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
– Osposobljavanje djelatnika za siguran rad

Naše osoblje je tu za Vas!

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima.