„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Atesti

U stanju smo ponuditi brojne certifikate korisnicima naših usluga
i time im olakšati poslovanje na tržištu

Atesti - Tehnozaštita

”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar, ovlašteno je od strane nadležnih institucija za pregled i ispitivanje, te atestiranje poduzeća u poljima Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša.

Za sve naše korisnike, nudimo brojne certifikate i ateste za sigurnost radnog mjesta i strojeva rada, te uporabne dozvole za polje Zaštite od požara. Prema zakonu, poslodavci su obvezni osigurati pregled i ispitivanje prostorija, instalacija i sredstava rada, te imati odgovarajuće ateste, uporabne dozvole i certifikate za Zaštitu na radu, Zaštitu od požara i Zaštitu okoliša.

Sa nama možete imati sve na jednom mjestu. Naši vrhunski stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom uradit će sve potrebno za sigurnost Vas i Vaših uposlenika.  Kontaktirajte nas i informirajte se o certifikacijama i atestiranju koje Vam je potrebno. Ukoliko tražite određeno atestiranje, slobodno nam se obratite i prepustite sav posao našem timu stručnjaka.

Atesti za Zaštitu na radu

Poslodavci su obvezni osigurati pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada od strane ovlaštene institucije, te za sredstva rada imati odgovarajuće ateste/uporabne dozvole. ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava za pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada, te izdavanje odgovarajućih atesta.

Atesti instalacija i sredstava rada

Naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom za Vas obavljaju sljedeća ispitivanja i izdaju odgovarajuće ateste:

 • Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija
 • Ispitivanje gromobranske instalacije i ispitivanje instalacije uzemljenja
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje VN opreme
 • Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom
 • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom
 • Mjerenje intenziteta osvijetljenosti
 • Ispitivanje radnog okoliša: fizikalne i kemijske štetnosti

Atesti za zaštitu od požara

Poslodavci su obvezni osigurati pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada u polju zaštite od požara, od strane ovlaštene institucije, te za sredstva rada imati odgovarajuće ateste – uporabne dozvole. To je naš posao.

Naše društvo ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar ovlašteno je od strane nadležnih institucija za pružanje svih usluga vezanih za zakonom propisane obveze poslodavca iz polja zaštite od požara, uključujući i izdavanje svih potrebnih atesta – uporabnih dozvola za polje Zaštite od požara.

Naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom pružaju komplet usluga za zaštitu od požara, uključujući preglede i ispitivanja instalacija, ispitivanja vatrodojavnih i hidrantskih instalacija, instalacija za gašenje požara, itd.

Atesti instalacija i strojeva za zaštitu od požara

U cilju ispunjavanja zakonskih obaveza, za Vas obavljamo periodična ispitivanja instalacija i izdajemo odgovarajuće ateste – uporabne dozvole. Između ostalog, nudimo:

 • Ispitivanje funkcionalnosti instalacija za dojavu i gašenje požara:
 • Ispitivanje vatrodojavne instalacije
 • Ispitivanje hidrantske instalacije
 • Ispitivanje instalacije za automatsko gašenje požara (sprinkler i drencher sustavi, vodene zavjese, CO2)
 • Ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki i vrata
 • Ispitivanje plinskih instalacija, plinskih trošila i plinskih stanica;
 • Ispitivanje električne instalacije u protueksplozijskoj izvedbi
 • Ispitivanje strojeva u protueksplozijskoj izvedbi

Obratite nam se za vaš miran san, sigurnost vaših uposlenih i budite sigurni da imate sve potrebno za slučaj inspekcijskog nadzora.

Naše osoblje je tu za Vas!

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima…