„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Izrada dokumentacije

U cilju zadovoljenja svih zakonski propisanih mjera zaštite na radu tijekom projektiranja
povjerite nam izradu raznih vrsta dokumetacije

Izrada dokumentacije

U cilju zadovoljenja svih zakonski propisanih mjera zaštite od požara tijekom projektiranja povjerite nam izradu raznih vrsta dokumentacije, od projektne dokumentacije pa sve do minimalnih tehničkih uvjeta za Zaštitu od požara.

Naše društvo ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava za pružanje svih usluga vezanih za zakonom propisane obveze poslodavca iz polja zaštite od požara, uključujući i izradu svih vrsta zakonom propisane dokumentacije za Zaštitu od požara.

Obratite nam se za vaš miran san, sigurnost vaših uposlenih i budite sigurni da imate sve potrebno za slučaj inspekcijskog nadzora.

Naš tim licenciranih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom će za Vas izraditi sljedeće dokumente:

  • Procjena ugroženosti od požara i eksplozija – U cilju utvrđivanja svih opasnosti postojećeg stanja u objektu i provođenja potrebnih mjera zaštite od požara, povjerite nam izradu dokumentacije kojom se određuju mjere za sprečavanje nastanka i širenja požara i mjere za učinkovito gašenje.
  • Plan zaštite od požara – U cilju što učinkovitije zaštite od požara, važnim dokumentom ”Plan zaštite od požara”, definiraju se potrebne mjere za sprječavanje nastanka i širenja, te mjere za učinkovito gašenje požara.
  • Projekt zaštite od požara – jedan je od središnjih dijelova potrebne projektne dokumentacije.
  • Elaborat zaštite od požara – Kako bi tijekom projektiranja ispoštovali sve propisane mjere zaštite od požara obvezno je izraditi Elaborat zaštite od požara koji je sastavni dio potrebne projektne dokumentacije.
  • Plan evakuacije – Povjerite našim stručnjacima izradu Plana evakuacije, kako bi u slučaju iznenadnog događaja svi radnici bili u mogućnosti organizirano napustiti radno mjesto i pružiti potrebnu pomoć drugima, a sve u cilju smanjenja mogućih rizika nastalih neželjenim događajem.
  • Opći akti (pravilnici) – Važan dio potrebne projektne dokumentacije.
  • Stručna ocjena tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara – Povjerite našim stručnjacima ocjenu tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite od požara.

Naše osoblje je tu za Vas!

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima.