„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Kontakt

Stupite u kontakt s nama i saznajte više o našim uslugama zaštite na radu,
zaštite od požara kao i mnogo korisnih informacija iz domena zaštite i spašavanja

Kontaktirajte nas!

više o našim uslugama zaštite na radu, zaštite od požara kao i mnogo korisnih informacija iz domena zaštite i spašavanja.

Tehno zaštita Mostar

Biskupa Čule b.b. 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Email: info@tehnozastita.ba
Telefon: +387 36 397 160