„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 326 340
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Najvažnije stvari za zaštitu od požara

Najvažnije stvari za zaštitu od požara

Zaštita od požara čini sastavni dio jedinstvenog sustava zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća. Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji upravne, organizacijske, stručne, tehničke, obrazovne i propagandne prirode, koje se poduzimaju u cilju sprječavanja izbijanja i širenja požara, njegovog otkrivanja, te zaštite ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih, povijesnih i drugih dobara i okoliša.

Nekoliko je stvari koje mogu dovesti do požara. Međutim, najvažnije je kako reagirati u takvoj situaciji.

Ostati miran

Najčešća prirodna reakcija svakoga tko je zaglavio u požaru je panika. Kad se nađete u panici, vaš mozak prestane raditi i ne znate kako izaći iz situacije.

Neki od načina na koji bi trebali reagovati:

  • nazvati vatrogasnu postrojbu i reći gdje se nalazite
  • odjećom ili pokrivačima prekriti otvore kroz koje postoji mogućnost ulaska dima

Planirati svoj put za evakuaciju

Potrebno je identificirati sve izlaze iz objekta kako bi mogli planirati evakuaciju. Izabrati nekoliko mogućih puteva bijega, kako bi u slučaju blokiranih vrata na izabranom putu, mogli krenuti prema drugom unaprijed planiranom izlazu.

Ne koristiti dizalo

Ako ste ostali u stanu na katu i želite se spustiti u prizemlje, ne koristite dizalo!

To je najvažnija stvar koju trebate zapamtiti. U slučaju požara dizalo nije opcija za spuštanje na niže etaže. Tijekom požara dizalo može propasti ili se zapaliti. Stoga se preporučuje korištenje sigurnosnih stepenica.

Treba imati na umu sve naprijed navedeno kao bi spasili sebe i druge tijekom požara. Pored svih navedenih postupaka, potrebno je, ukoliko su dostupni, koristiti sredstva za gašenje požara.