„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

ATACO d.o.o. Mostar

Vježba evakuacije i spašavanja u upravnoj zgradi poduzeća "ATACO" d.o.o., Mostar-DC Široki Brijeg

Na zahtjev tvrtke ATACO d.o.o., Mostar, izvršena je vježba evakuacije u Upravnoj zgradi, Široki Brijeg. Naš stručni tim organizirao je vježbu evakuacije sukladno Planu zaštite od požara.

Cilj vježbe bio je praktična provjera funkcioniranja evakuacije. Osim osposobljenosti djelatnika za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, promatrao se i postupak intervencije žurnih službi, te analizirala potreba za unaprijeđenjem.

Vježba je bila iznimno uspješna, te polučila pozitivne rezultate u pogledu provjere funkcioniranja evakuacije i osposobljavanja uposlenih za pravovremenu reakciju u nepredviđenim situacijama.

Javite nam se i odaberite datum za organiziranje vježbe evakuacije i spašavanja u Vašem poduzeću!

Nastanak požara

Lokacija vatrogasnog aparata

Djelatnik uočava požar i pristupa gašenju

Nakon neuspjelog gašenja, o požaru obavještava djelatnike na I katu

Aktivirana sirena vatrodojave

Početak evakuacije I kata

Zaposlenici iz prizemlja i sa I kata upućeni su na direktni izlaz na vanjski prostor prema zbornom mjestu utvrđenim planom evakuacije

Djelatnici II kata su obavješteni telefonskim putem te je započela evakuacija II kata

Evakuacija II kata teče bez većih problema

Evakuacija je izvedena bez panike

Evakuacija je trajala 7 minuta od pojave požara

Dolazak na Zborno mjesto

Zborno mjesto

Završetak uspješno provedene evakuacije svih djelatnika