„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Lončarplast d.o.o.

Vježba evakuacije i spašavanja u proizvodno skladišnom objektu poduzeća Lončarplast d.o.o.

Na osnovu zahtjeva tvrtke LONČARPLAST d.o.o., izvršena je vježba evakuacije u Proizvodno skladišnom objektu. Cilj vježbe bio je praktična provjera funkcioniranja evakuacije. Predviđeno trajanje vježbe bilo je 6 minuta. Vježba se odvijala u realnom vremenu.

Vježba je bila iznimno uspješna, te polučila pozitivne rezultate u pogledu provjere funkcioniranja evakuacije i osposobljavanja uposlenih za pravovremenu reakciju u nepredviđenim situacijama.

Javite nam se i odaberite datum za organiziranje vježbe evakuacije i spašavanja u Vašem poduzeću!

Nastanak požara

Djelatnik uočava požar i pristupa gašenju

Obavještavanje djelatnika u Proizvodnom pogonu o požaru

Početak evakuacije

Evakuacija djelatnika iz prizemlja proizvodnog pogona

Evakuacija djelatnika iz prizemlja proizvodnog pogona i natkrivenog skladišta

Evakuacija

Obavještavanje djelatnika u objektu skladišta sa administrativnim dijelom o požaru

Evakuacija djelatnika iz administrativnog dijela objekta

Dolazak djelatnika na predviđeno zborno mjesto

Zborno mjesto

Završetak uspješno provedene evakuacije djelatnika iz objekta skladišta sa administrativnim dijelom, natkrivenog skladišta i prizemlja proizvodnog pogona

Obavještavanje djelatnika u suterenu Proizvodnog pogona i skladišta o požaru

Početak evakuacije

Evakuacija djelatnika

Djelatnici se upućuje prema zbornom mjestu

Završetak uspješno provedene evakuacije djelatnika iz suterena proizvodnog pogona sa skladištem