„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Pregledi i ispitivanja instalacija – Atesti

Poslodavci su obvezni osigurati od ovlaštene institucije pregled i ispitivanje instalacija
i sredstava rada,te za sredstva rada imati odgovarajuće ateste/uporabne dozvole

Pregledi i ispitivanja instalacija - Atesti

Poslodavci su obvezni osigurati pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada od ovlaštene institucije, te za sredstva rada imati odgovarajuće ateste – uporabne dozvole. To je naš posao.

Naše društvo ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava za pružanje svih usluga vezanih za preglede i ispitivanja instalacija, te izdavanje svih potrebnih atesta – uporabnih dozvola za polje Zaštite od požara.

Povjerite ispitivanja instalacija i strojeva u Vašem poduzeću našim licenciranim stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti zaštite od požara.

U cilju ispunjavanja zakonskih obaveza, za Vas obavljamo periodična ispitivanja instalacija i izdajemo odgovarajuće ateste – uporabne dozvole. Između ostalog, nudimo:

  • Ispitivanje funkcionalnosti instalacija za dojavu i gašenje požara:
  • Ispitivanje vatrodojavne instalacije
  • Ispitivanje hidrantske instalacije
  • Ispitivanje instalacije za automatsko gašenje požara (sprinkler i drencher sustavi, vodene zavjese, CO2)
  • Ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
  • Ispitivanje protupožarnih zaklopki i vrata
  • Ispitivanje plinskih instalacija, plinskih trošila i plinskih stanica;
  • Ispitivanje električne instalacije u protueksplozijskoj izvedbi
  • Ispitivanje strojeva u protueksplozijskoj izvedbi

Obratite nam se za vaš miran san, sigurnost vaših uposlenih i budite sigurni da imate sve potrebno za slučaj inspekcijskog nadzora.

Naše osoblje je tu za Vas!

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima.