„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Pregledi i ispitivanja instalacija – Atesti

Poslodavci su obvezni osigurati od ovlaštene institucije pregled i ispitivanje instalacija
i sredstava rada,te za sredstva rada imati odgovarajuće ateste/uporabne dozvole

Pregledi i ispitivanja instalacija - Atesti

Poslodavci su obvezni osigurati pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada od strane ovlaštene institucije, te za sredstva rada imati odgovarajuće ateste/uporabne dozvole. U tom smislu za Vas obavljamo različita ispitivanja.

Naše društvo ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava za pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada, te izdavanje odgovarajućih atesta – uporabnih dozvola za sredstva rada.

Naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom za Vas obavljaju sljedeća ispitivanja:

  • Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija
  • Ispitivanje gromobranske instalacije i ispitivanje instalacije uzemljenja
  • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
  • Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
  • Ispitivanje VN opreme
  • Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
  • Ispitivanje zaštite od direktnog dodira dijelova pod naponom
  • Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom
  • Mjerenje intenziteta osvijetljenosti
  • Ispitivanje radnog okoliša: fizikalne i kemijske štetnosti

Obratite nam se za vaš miran san, sigurnost vaših uposlenih i budite sigurni da imate sve potrebne ateste – uporabne dozvole za slučaj inspekcijskog nadzora.

Naše osoblje je tu za Vas!

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima.