„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Rješenja

Rješenja/ovlaštenja izdata od nadležnih ministarstava

Rješenja/Ovlaštenja o radu

„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar je prepoznata kao vodeće poduzeće u poljima usluga Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša.  Za sve navedene poslove posjedujemo odgovarajuća rješenja/ovlaštenja izdata od nadležnih ministarstava.

Rješenja i ovlaštenja koja potvrđuju kvalitet našeg rada možete vidjeti ovdje:
1) Ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu broj: UPI 03-30/12-14/21 AG od 09.09.2021. god

2) Ovlaštenje za obavljanje poslova obuke stručnog osposobljavanja i usavršavanja uposlenih osoba iz oblasti zaštite od požara broj: 17-01-03-46-814-2/16 od 15.02.2017.god.

3) Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima i električnim instalacijama na elektroenergetskim objektima i građevinama i izdavanju isprava broj: UP/I-05-17-653/18 od 10.12.2018. god.

4) Suglasnost za obavljanje poslova iz domena protiveksplozijske zaštite, broj: SM-17-111 od 26.12.2017. god.

5) Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova ispitivanja ispravnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, broj: UP/I-07-18-636/18 od 28.11.2018. god.

6) Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izrade projekata zaštite od požara, broj: UPI/03-23-2-23/19 od 4.4.2019. god.

7) Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara, Rješenje broj: UPI/03-23-2-24/19 od 21.3.2019. god.

8) Rješenje broj: 06-18-136/17 od 29.05.2017.g., za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja sredstava rada u rudarstvu (površinska eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina i mineralnih sirovina od kojih se mogu proizvoditi metali i njihova jedinjenja) i ispitivanja fizičkih, kemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime i izdavanje odgovarajućih isprava.

9) Nositelj izrade Studija o utjecaju na okoliš, Rješenje broj: 05-02-23-320/17 od 24.10.2017. god.

10) Rješenje za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite od požara broj: UPI/03-23-2-24/19 od 21.03.2019. god.

11) Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu na području Hercegbosanske županije, broj: 09-01-34-301.4/15 od 04.04.2016. god.

Naše osoblje je tu za Vas!

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obavezama u tom smislu, molimo da nam se javite…