„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Zaštita od požara u BiH – sve što trebate znati

Zaštita od požara u BiH – sve što trebate znati

 

Zaštita od požara iznimno je važna briga za sve poslodavce u Bosni i Hercegovini. Dovoljno se sjetiti velikog objekta TC Bingo u Mostaru kako nestaje u plamenu da se shvati ozbiljnost polaganja pažnje na zaštitu od požara. Materijalna dobra, sredstva rada i, ponajvažnije – životi i zdravlje radnika, odgovornost su svakog poslodavca. 

Zakonska obveza poslodavca za osiguranja adekvatne Zaštite od požara 

Zaštita od požara po definiciji čini sastavni dio jedinstvenog sustava zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća. Zbog velike društvene važnosti zaštite od požara, sve države svijeta su propisale niz pravila kojih se privatna, javna i poslovna lica moraju držati pod prijetnjom sankcija. 

Najveći motiv za poslodavce da se pridržavaju osiguranja adekvatne zaštite od požara je sigurnost njihovih uposlenika, dobara i sredstava rada. Kako bi se svi pridržavali odredbi zaštite, praksa pokazuje da su u Bosni i Hercegovini sve češće inspekcijske kontrole koje pod prijetnjom znatnih financijskih kazni provjeravaju pridržavaju li se poslodavci pravila zaštite od požara. 

Prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu, u gospodarskim društvima i drugim pravnim subjektima, odgovorna osoba za osiguranje Zaštite od požara je direktor ili rukovodilac pravnog subjekta. 

Zaštita od požara počinje izradom dokumenata 

Zaštita od požara počinje dokumentima koje treba imati svaka firma. Među tim dokumentima treba biti Procjena ugroženosti od požara i eksplozija kojom se utvrđuju sve opasnosti postojećeg stanja u objektu, Plan zaštite od požara kojim se definiraju potrebne mjere za sprječavanje nastanka i širenja, te mjere za učinkovito gašenje požara, Projekt zaštite od požara, Elaborat zaštite od požara, opći akti vezani za zaštitu od požara te Plan evakuacije kako bi svi uposlenici u slučaju iznenadnog događaja bili u mogućnosti organizirano napustiti radno mjesto i pružiti potrebnu pomoć drugima. 

Kako bi se osigurala ispravnost i potpunost važnih dokumenata koji tretiraju Zaštitu od požara, poželjno je da ih izradi firma ili društvo ovlašteno od nadležnih institucija. ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar je licencirano društvo za pružanje svih usluga vezanih za zakonom propisane obveze poslodavca iz polja zaštite od požara. Vaš savršen partner za izradu sve potrebne dokumentacije kojom ćete još u projektnoj fazi osigurati sigurnost i zaštitu vaših uposlenih i vašeg objekta, te ispuniti svoju zakonsku obvezu.   

Atesti za Zaštitu od požara – redoviti pregledi i ispitivanja instalacija

Ispravne instalacije su među najvažnijim faktorima za zaštitu od požara. Ta činjenica dobiva na snazi ako uzmemo u obzir da su neispravne instalacije jedan od vodećih uzroka požara na gospodarskim subjektima. Iz tog razloga, poslodavci su obvezni osigurati pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada i to od za to ovlaštene institucije. Također, nužno je za sredstva rada imati odgovarajuće ateste – uporabne dozvole.  

Ovisno što sve može biti primjenjivo za pojedinu tvrtku, nužno je, između ostalog, ispitati funkcionalnost instalacija za dojavu i gašenje požara, vatrodojavnih instalacija, hidrantskih instalacija, sprinklera i instalacija za automatsko gašenje požara, instalacija za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, protupožarnih zaklopki i vrata, plinskih instalacija, plinskih trošila i stanica, te električnih instalacija i strojeva u protueksplozijskoj izvedbi. 

Sve to mogu raditi samo firme ovlaštene od strane nadležnih institucija. Vaš partner za zaštitu od požara u Bosni i Hercegovini je ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar, čiji će licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom nakon ispitivanja instalacija izdati odgovarajuće ateste – uporabne dozvole.  

Obuke i osposobljavanja radnika za Zaštitu od požara u BiH

Imate protupožarne aparate, no znaju li vaši radnici kako ih aktivirati? Zakonska obveza poslodavca je osigurati osposobljavanje svih djelatnika prije početka rada, kod promjena u radnom procesu, kod upućivanja radnika na novo radno mjesto, te periodično obnoviti osposobljavanje za zaštitu od požara. 

Svaki poslodavac je obavezan organizirati osposobljavanje djelatnika za zaštitu od požara, te rukovanje sredstvima za gašenje požara. U slučaju da radno mjesto podrazumijeva dolazak u dodir s osjetljivim materijama, nužno je osposobiti djelatnike za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima.  

Vaš savršen partner za obuke i osposobljavanje radnika za Zaštitu od požara u Bosni i Hercegovini je ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar. Iskusni stručnjaci Tehnozaštite će u suradnji s poslodavcem organizirati i sprovesti obuku i osposobljavanje radnika za Zaštitu od požara, kako biste bili sigurni da će reagirati ispravno i pravovremeno u slučaju nepredviđene situacije.   

Vježbe evakuacije i spašavanja – jednom godišnje

Zakon propisuje da svako poduzeće treba organizirati vježbu evakuacije i spašavanja sukladno Planu zaštite od požara, najmanje jednom u 12 mjeseci. Cilj svake vježbe je praktična provjera funkcioniranja evakuacije. Osim osposobljenosti djelatnika pojedinog poduzeća u kojem se vježba obavlja, za postupanje u slučaju izvanrednih situacija, promatra se i postupak intervencije žurnih službi, te analiziraju potrebe za unaprijeđenjem.  

Kako bi zadovoljili zakonsku obavezu provođenja treninga simulacije i evakuacije za uposlenike i korisnike građevina, povjerite organizaciju i provođenje stručne vježbe evakuacije i spašavanja ovlaštenom društvu ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar – vašem partneru za sigurnost i zaštitu.  

Miran san i sigurnost su na prvom mjestu   

Obratite se društvu ”TEHNOZAŠTITA” i budite sigurni da će vaše poduzeće imati sve potrebno za adekvatnu zaštitu od požara. Ispravne i optimalno izrađene dokumente, uredne i atestirane instalacije, te obučene uposlenike. Tehnozaštita je tu za vaš miran san, sigurnost vaših uposlenih i sve potrebno za slučaj inspekcijskog nadzora.