„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Zaštita od požara

Zaštita od požara čini sastavni dio jedinstvenog sustava zaštite, spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća

Zaštita od požara

Zaštita od požara čini sastavni dio jedinstvenog sustava zaštite, spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća. Mi smo licencirano društvo za pružanje svih usluga i izdavanje atesta za polje Zaštite od požara.

Naše društvo ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava za pružanje svih usluga vezanih za zakonom propisane obveze poslodavca iz polja zaštite od požara, uključujući i izdavanje svih potrebnih atesta – uporabnih dozvola za polje Zaštite od požara.

Naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom pružaju komplet usluga za zaštitu od požara, počev od izrade projektne dokumentacije, preko obuke i osposobljavanja radnika za zaštitu od požara, do periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija, uključujući ispitivanja vatrodojavnih i hidrantskih instalacija, instalacija za gašenje požara, itd.

Obratite nam se za vaš miran san, sigurnost vaših uposlenih i budite sigurni da imate sve potrebno za slučaj inspekcijskog nadzora.

Izrada dokumentacije

U cilju zadovoljenja svih zakonski propisanih mjera zaštite od požara tijekom projektiranja povjerite nam izradu raznih vrsta dokumentacije, od projektne dokumentacije pa sve do minimalnih tehničkih uvjeta.

SAZNAJTE VIŠE

Obuke i osposobljavanja

U cilju zadovoljenja zakonskih obaveza te SIGURNOSTI Vas, Vaših uposlenih i Vaših klijenata, poslodavac je dužan osigurati obučavanje djelatnika u skladu sa važećim propisima.

SAZNAJTE VIŠE

Pregledi i ispitivanja instalacija/Atesti

Poslodavci su obvezni osigurati od ovlaštene institucije pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada,te za sredstva rada imati odgovarajuće ateste/uporabne dozvole. U tom smislu za Vas obavljamo razna ispitivanja.

SAZNAJTE VIŠE

Naše osoblje je tu za Vas!

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima.