„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je zakonom propisan skup odgovarajućih aktivnosti
i mjera kojma je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša

Zaštita okoliša

Povjerite izradu zakonom propisane dokumentacije za zaštitu okoliša ovlaštenim stručnjacima društva ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar. Zaštita okoliša je zakonom propisan skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojma je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Od Zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole, preko planova upravljanja otpadom, okolišem i društvenim pitanjima tijekom građenja, preko elaborata i studija o utjecaju na okoliš do godišnjeg izvještaja o stanju sigurnosti i zagađivačima – naši licencirani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom se brinu za izradu svih potrebnih zakonom propisanih dokumenata, kako bi Vaše poduzeće moglo neometano poslovati.

Izrada dokumentacije iz polja Zaštite okoliša

Kako bi smanjili štetne utjecaje na okoliš, te pravovremeno planirali upravljanje potencijalnim zagađivačima povjerite našem timu sa dugogodišnjim iskustvom izradu potrebne dokumentacije:

  • Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole
  • Plan upravljanja otpadom
  • Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima tijekom građenja (ESMP)
  • Elaborat o utjecaju na okoliš
  • Studija utjecaja na okoliš
  • Izvještaj o stanju sigurnosti (operativni plan intervencija u zaštiti okoliša; plan sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari)
  • Godišnji izvještaj o postrojenjima/zagađivačima       

Obratite nam se za vaš miran san, sigurnost vaših uposlenih i budite sigurni da imate sve potrebno za slučaj inspekcijskog nadzora.

Naše osoblje je tu za Vas!

Ukoliko se nemate vremena temeljito informirati o propisima koji uređuju područja Zaštite na radu, Zaštite od požara i Zaštite okoliša u našoj zemlji, samim time i vašim obvezama u tom smislu, molimo da nam se javite. Naši stručnjaci će uraditi sve potrebno kako bi Vaše poduzeće bilo adekvatno zaštićeno i opremljeno odgovarajućim certifikatima-atestima.